Vandkvalitet

Vandkvaliteten måles mindst én gang om året jævnfør gældende lovgivning.

Fjellerad Vandværk køber pt. vand hos Arndrup vandværk. De seneste vandanalyser viser at vi får vand af en rigtig god kvalitet.

Om vandet fra Arndrup:

  • Vandets hårdhed er 11 grader dH (middelhårdt) med en pH på 7,3

  • Vandets indhold af nitrat er meget lavt. Værdien er målt til 7,6 mg/l (grænseværdien er 50mg/l)

  • Der er ikke påvist rester af sprøjtemidler alle pesticider og beslægtede produkter + metabolitter er under detektionsgrænsen (<0,01 µg/l)

  • Du kan altid finde aktuelle målinger ved at søge på Arndrup her - eller gå direkte til målingerne for Arndrup her

  • Fjellerad som forsyningsselskab har også prøveudtagning, som kan findes her

Husk i øvrigt at hvor du betaler ca. 6-7 kroner for en liter kildevand i et supermarked, betaler du ca. 0,05 kroner for en liter vand fra hanen hos os i fortrinlig kvalitet (inklusive afledningsafgift)!

 

 

 

Ultimate Web