Fjellerad Vand A.m.b.a. - Takstblad  

- Gældende fra 01-01-2015 

 
Tilslutningsafgift  
Hovedledningsbidrag 12500,00
Bidrag + forsyningsledning + Målerbrønd 12500,00
   
Fast afgift pr. år: 937,50
Vandafgift pr. m3 7,50
Vandafgift til staten 7,38
Åben land bidrag 0,08
Gebyr til Grundvandsbeskyttelse,  
vandplanbidrag og indsatsplaner.        1,75
   
1. Rykker 100,00
2. Rykker med lukkevarsel 100,00
   
Aflæsningsgebyr 250,00
Flyttegebyr 187,50
Lukkegebyr, eksklusive faktiske omkostninger 125,00
Genåbningsgebyr, eksklusive faktiske omkostninger 750,00

Alle priser er inklusive moms

Takstbladet er gældende indtil nyt er godkendt og erstatter et tidligere taksblad.

Ultimate Web